Kompan skulle bruge en partner til trykning af deres nyeste kataloger, derfor henvendte deres grafiker sig til os, og vi fandt i samarbejde frem til det perfekte resultat.